Obozy to czas treningu i odpoczynku. Zawsze różnorodnie i z pomysłem